PIENO BANKAS

Donorinio motinos pieno bankas yra Vaikų ligoninės Neonatologijos centro padalinys, kuris surenka, ištiria ir pasterizuoja ir saugo dovanotą motinos pieną. Tinkamai paruoštas donorinis motinos pienas yra antras geriausias maistas po biologinės motinos pieno Neonatologijos centre gydomiems neišnešiotiems ir sergantiems naujagimiams, kurių motinos pačios dėl įvairių priežasčių negali maitinti savo pienu.

Kam reikia PIENO BANKO?

Pieno banko misija – rūpintis ateinančios kartos sveikata, tiekti saugų donorinį motinos pieną naujagimiams, ypač neišnešiotiems ir sergantiems.

Pieno banko vizija – kad kiekvienas, ypač neišnešiotas naujagimis būtų maitinamas ne adaptuotais pieno mišiniais, o vien savo motinos arba donoriniu motinos pienu.

PIENO BANKO istorija

Žinoma, kad jau daugiau kaip prieš tūkstantį metų naujagimiai buvo maitinami ne tik savos motinos, bet žindyvės pienu. 19-ojo šimtmečio pabaigoje ir 20-tojo pradžioje dauguma naujagimių buvo maitinami savos motinos arba žindyvės pienu. Dvidešimtojo amžiaus pradžioje prasidėjo donorinio motinos pieno bankų kūrimosi bumas: pirmasis donorinio motinos pieno bankas buvo atidarytas 1909 metais Vienoje, Austrijoje, kiek vėliau – JAV, Prancūzijoje, Italijoje, ir kitose šalyse. Taigi, donorinio motinos pieno bankai pradėjo kurtis gerokai anksčiau, nei kraujo bankai.

Tuo pat metu prasidėjo karvės pieno mišinių, kaip alternatyvaus motinos pienui maisto, gamyba ir jų agresyvi reklama, todėl motinos pieną pamažu ėmė pakeisti karvės pieno pagrindu pagaminti mišiniai. Nepaisant to, donorinio motinos pieno bankų skaičius nuolat augo iki 1980-jų, kai, nustačius, kad ŽIV infekcija gali būti perduota per motinos pieną, nemaža jų dalis buvo uždaryta. Prireikė daugybės mokslinių ir klinikinių tyrimų, kurie parodė neabejotiną motinos pieno pranašumą prieš karvės pieno mišinius, jo privalumus ir saugumą. Todėl vėl buvo sugrįžta prie minties, kad pats geriausias maistas naujagimiui yra motinos pienas. Pasaulinė Sveikatos Organizacija (PSO) ir Amerikos Pediatrijos Akademija (APA) paskelbė labai svarbią tezę, kad nesant biologinės motinos pieno geriausiu maistu naujagimiui yra donorinis motinos pienas.

2005 metais buvo paskelbta Tarptautinė Pieno Bankų Iniciatyva (angl. The International Milk Banking Initiative - IMBI), į kurią įėjo 33 šalys, įsipareigojusios realizuoti donorinio motinos pieno bankų įkūrimo programą. Tai buvo ta svarbi riba, nuo kurios daugelyje šalių vėl pradėjo kurtis donorinio motinos pieno bankai.

PIENO BANKAS pasaulyje

Brazilija yra ta šalis, kurioje yra daugiausia donorinio motinos pieno bankų – 210, kasmet čia surenkama apie 165 000 litrų motinos pieno, kurį dovanoja apie 166 000 motinų. Nurodoma, kad ši iniciatyva, kartu su kitomis priemonėmis, leido šaliai nuo 1990 metų sumažinti kūdikių mirtingumą 73% .

2010 metais Romoje, Italijoje buvo įkurta Europos Pieno Bankų Asociacija (angl. The European Milk Bank Association - EMBA). 2017 metais Europoje buvo 212 veikiančių donorinio motinos pieno bankų, dar 16 planuojama įkurti artimiausiu metu. Aktyviausios šalys yra Prancūzija (36 pieno bankai), Italija (30), Švedija (27), Suomija (17), Vokietija (16), Didžioji Britanija (15).

2015 metais Šiaurės Amerikoje buvo registruota 20 donorinio motinos pieno bankų (17 – JAV ir 3 – Kanadoje). Australijoje 2014 metais buvo 5 donorinio motinos pieno bankai.

Nors apie donorinio motinos pieno banko reikalingumą Lietuvoje jau kalbama gana seniai, tačiau pirmieji realūs žingsniai, realizuojant pieno banko įkūrimą, buvo padaryti 2016 metais, kada Vilniuje, Lietuvos Mokslų Akademijoje, įvairių šalių specialistai susirinko aptarti donorinio motinos pieno įkūrimo problemų ir pasidalinti turima patirtimi. Tai paskatino mūsų specialistus imtis realių žingsnių atidarant donorinio motinos pieno bankus Lietuvoje: 2016 metų gruodžio mėnesį pieno bankas atvėrė duris Kaune, o 2017 metų kovo mėnesį – Vilniuje.

PIENO BANKO bičiuliai